EYO NHL Thursday Predictions Of The Day 2019-01-31

EYO NHL Picks Today

PickSpreadOdds RiskTo Win
PhiladelphiaML185 2.164
ColumbusML125 1.602
NY RangersML120 0.831